Distrikts- och sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskemottagning

När du som vårdsökande ringer till Sveakliniken i Svedala för tidsbokning eller rådgivning är det en av oss tio distrikts- och sjuksköterskor som du talar med. För att du skall få den bästa möjliga vården använder vi oss av triagering, dvs. ett standardiserat stöd för att prioritera och hänvisa dig som vårdsökande till lämplig vårdnivå på ett snabbt och säkert sätt utifrån de beskrivna symtomen. 

Vi har också tidsbokad distriktssköterskemottagning varje dag där besöken är kostnadsfria (uteblivna besök debiteras dock enligt Region Skånes policy).

 Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss

Vi kan hjälpa dig med:

 • Såromläggning
 • Stygnborttagning
 • Katetervård
 • Vaccinationer och injektioner
 • Blodtryckskontroll, 24-timmars mätning
 • Bedömning av eksem och utslag
 • Viss utskrivning av läkemedel
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Livsstilsråd
 • Råd och hjälp vid övervikt
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Ögonbesvär, så som ögoninfektion
 • Skötsel av subkutan venport eller PICC-linekateter