Astma, KOL och Diabetesmottagning

Välkommen till mottagningen för astma/KOL.

På mottagningen arbetar specialutbildade sjuksköterskor Helena, och Shekoria.

 • På mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF-mätning och spirometriundersökning.
 • Du får information och utbildning om astma/KOL, dina mediciner och hur du skall ta dessa.
 • Ditt behandlingsresultat följs upp i samråd med behandlande läkare.
 • Du får även stöd, råd och hjälp i samband med rökavvänjning.
 • Rådgivning vid allergi.
 • Samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut.
 • Det krävs som regel ingen remiss för att komma till Astma/KOL-mottagningen.

Välkommen att höra av dig till oss. Du kan även maila oss via Mina vårdkontakter.

Länkar

Välkommen till Diabetesmottagning

Diabetes är en stor folksjukdom och kan leda till många komplikationer. På Diabetesmottagningen genomför vi utredning, behandling och uppföljning av diabetes, med ett helhetsperspektiv på sjukdomen. Vi erbjuder därför också hjälp med kost, motion och rökavvänjning. För diabetespatienter som har besvär med nedsatt cirkulation i benen och/eller fotsår har vi ett nära samarbete med fotspecialist. Vårt team består av diabetesansvariga läkare dr Nicholas Nicolaidis samt våra specialutbildade distrikts- och diabetessköterskor Katarina Christiansson, Louise Göransson och Kristina Rasmusson. Vi deltar också i NDR, det nationella kvalitetsregistret för diabetes.

Vi erbjuder bland annat:

 • Utredning och behandling av diabetes och eventuella diabeteskomplikationer
 • Information, utbildning och stöd kring din diabetessjukdom
 • Information, utbildning och stöd kring relaterade livsstilsfrågor
 • Utbildning om provtagning för självkontroll, insulininjektioner, blodsockermätning mm
 • Förskrivning av förbrukningsartiklar (testremsor, blodsockermätare mm).
 • Uppföljning av behandlingsresultat i samråd med behandlande läkare

 Hjärtligt välkommen!

Du kan komma i kontakt med dem på telefonnr: 040-618 80 09, lämna meddelande i röstbrevlådan så ring

Länkar