Psykolog och Kurator

Psykosociala Teamet på Sveaklinikens i Svedala

Vi som arbetar inom det Psykosociala Teamet är kurator Diana Olsson och psykolog Henrik Brodin. Vi träffar människor som på olika vis mår dåligt och vill göra förändringar i livet för att må bättre.

Vid det första besöket görs en bedömning. Efter det talar vi tillsammans om hur en eventuell fortsatt kontakt eller behandling kan ske. Vi arbetar med olika typer av behandlande samtal inkluderande krissamtal, stödsamtal och motivationssamtal.

 Vi arbetar också med kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT går ut på att man ökar sin medvetenhet om och förmåga att förändra tankar, känslor och beteenden som inte är sunda. Behandlingen har visat sig ha god effekt vid depression, ångest eller stress. KBT betonar vikten av självhjälp, dvs. att träna förmågan att ta hand om sig själv med de verktyg som man får under behandlingen. Behandlingen utförs i enlighet med Region Skånes regler för vårdval psykoterapi.


Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn arbetar för att stötta dig som är sjukskriven och kan hjälpa dig att samordna insatserna du får från olika aktörer som tex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi hjälper dig även att uppföra en rehabplan. För att komma i kontakt med rehabkoordinator vänligen skicka ett mail till reko@sveakliniken.se

 
Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss

För tidsbokning ring, ett besök kostar 200 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Om Du vill komma i kontakt med oss är Du välkommen att höra av Dig! Nu kan du även boka in dig på en telefontid via 1177 till oss.

Telefon: 040-618 80 00


Diana Olsson

Kurator

Henrik Brodin

Psykolog