Om Sveakliniken i Svedala

En klinik för hela familjen

Sveakliniken i Svedala är en ackrediterad privat hälsovalsenhet som verkar med uppdrag från Region Skåne sedan år 2011 och har för närvarande cirka 14 800 listade individer från hela Skåne. På Sveakliniken i Svedala erbjuds högkvalitativ medicinsk öppenvård som kännetecknas av såväl hög som bred kompetens, patientfokus och patientsäkerhet, samt tillgänglighet och kontinuitet.

På Sveakliniken i Svedala arbetar åtskilliga välrenommerade specialistläkare med
mottagningar inom allmänmedicin, internmedicin, obstetrik, psykiatri, samt äldrevård. Därtill finns ett flertal uppskattade legitimerade läkare på kliniken som fullföljer specialisttjänstgöring i allmänmedicin.

Sveakliniken i Svedala ansvarar också för två tredjedelar av den kommunala hemsjukvården i Svedala inkluderande äldreboenden, särskilda boenden, LSS-boenden och det mobila vårdteamet. 

Vårdkompetensen på Sveakliniken i Svedala görs fullständig med rutinerade och skickliga distriktssköterskor, barnmorskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sköterskor, hjärtsviktssköterska, inkontinenssköterska, sjukgymnaster, arbetsterapeut, naprapat, dietist, psykolog och kurator.

På Sveakliniken i Svedala erbjuder vi således ett stort utbud av sjukvårdstjänster med tryggt omhändertagande och patienten i centrum.

Varmt välkomna!

Sveakliniken I Svedala AB

Charlotte Delavaran

VD/Operativ chef

Specialist Allmänmedicin

Möt våra läkare

Nicholas Nicolaidis

Specialist i allmänmedicin

Diabetesansvarig läkare


Sofie Berggren

Specialist allmänmedicin

Tillförordnad verksamhetschef

Jenny Alterlo

Specialist allmänmedicin

Charlotte Delavaran

Specialist allmänmedicin

Mattias Bredell

Specialist i allmänmedicin

Maruf Ahmed

Specialist allmänmedicin

Ragner Liedman

Specialist Obstetrik och Gynekologi

Meliqa Mosaferian

Specialist allmänmedicin


Bamdad Tavakolnia

ST-Läkare

Hanna Asplund

Specialist i allmänmedicin

Dino Bojcic

ST-läkare

Qais Noori

ST-läkare

Osama Bashir

ST-Läkare