Barnhälsovård

Barnhälsovården på Sveakliniken i Svedala

Vår övergripande målsättning på Barnhälsovården är att främja barnens hälsa och utveckling samt utgöra trygghet och stöd åt föräldrar. På Barnhälsovården
arbetar vi i team bestående av specialistutbildade läkare, sköterskor och
psykolog. Vi arbetar i nära samverkan med bl.a. vårdcentralen, barnmottagningen,
mödravården, sjukgymnaster, logoped, dietist, förskolor, och skolhälsovården.

Barnen är inskrivna på Barnhälsovården från födseln tills dess att de börjar i
förskoleklass vid 6 års ålder. Här genomför vi regelbundna hälsoundersökningar
av barnen och vaccinerar dem enligt Socialstyrelsens basprogram. Vi arbetar
också med att ge er som föräldrar råd och stöd i föräldraskapet. Hos oss
avsätts alltid tid för frågor och samtal om era barn i en lugn och rofylld
miljö, och för er trygghets skull bokar vi också in tider för kommande besök.

Vi erbjuder bland annat:

  • Hembesök inom 1 vecka från hemkomst från BB
  • Föräldragrupp under barnets första år
  • Mammasamtal
  • Pappasamtal
  • Telefonrådgivning

Hjärtligt välkomna!

Barnhälsovård

Kontakta oss

Vi är alltid tillgängliga på telefon. Om du pratar in ett meddelande så ringer vi upp under dagen.

Anna Frankell

Barnsjuksköterska

040-618 80 18

Sofie Martinsson Liljegren

Barnsjuksköterska
040-618 80 37

Cajsa Stafström 

Distriktssköterska

040-618 80 25

Caroline Malmsjö

Barnsjuksköterska
040-618 80 53

Länkar