Äldremottagning

Välkommen till Sveakliniken i Svedalas äldremottagning

Äldremottagningen är till för dig som är 75 år eller äldre. 


Vi erbjuder bla:

  • En och samma kontaktsköterska
  • Eget väntrum
  • Läkemedelsgenomgång
  • Längre läkarbesök

Kontakta oss

Har du frågor ring till vår äldremottagning

Måndag - Fredag 

Telefon: 040-618 80 45

Vi som jobbar här är:

Ulf Lind

Specialist i allmänmedicin

Mari Paulsson

Sjuksköterska

Helena Radeborg

Distriktssköterska