Hjärtsvikt

Välkommen till Sveakliniken i Svedalas hjärtsvikt

Hjärtsviktsmottagningen erbjuder omhändertagande av hjärtsviktspatienter i öppenvård. Vår hjärtsköterska Carina tar emot dig efter remiss från våra läkare. Vi vill ge dig kunskap om din sjukdom och lär dig känna igen försämringstecken. I samråd med läkare hjälper vi dig även med: 

  • Rådgivning
  • Provtagning
  • EKG
  • Blodtryckskontroller
  • Medicinjustering