Barnhälsovård

Barnhälsovården på Sveakliniken i Svedala

Vår övergripande målsättning på Barnhälsovården är att främja barnens hälsa och utveckling samt utgöra trygghet och stöd åt föräldrar. På Barnhälsovården
arbetar vi i team bestående av specialistutbildade läkare, sköterskor och
psykolog. Vi arbetar i nära samverkan med bl.a. vårdcentralen, barnmottagningen,
mödravården, sjukgymnaster, logoped, dietist, förskolor, och skolhälsovården.

Barnen är inskrivna på Barnhälsovården från födseln tills dess att de börjar i
förskoleklass vid 6 års ålder. Här genomför vi regelbundna hälsoundersökningar
av barnen och vaccinerar dem enligt Socialstyrelsens basprogram. Vi arbetar
också med att ge er som föräldrar råd och stöd i föräldraskapet. Hos oss
avsätts alltid tid för frågor och samtal om era barn i en lugn och rofylld
miljö, och för er trygghets skull bokar vi också in tider för kommande besök.

Vi erbjuder bland annat:

 • Hembesök inom 1 vecka från hemkomst från BB
 • Föräldragrupp under barnets första år
 • Syskongrupp
 • Mammasamtal
 • Pappasamtal
 • Babymassage
 • Telefonrådgivning
 • Föräldragrupper:

  Målsättningen med grupperna är att skapa gemenskap och kontakt med andra föräldrar som har barn i samma ålder, skapa trygghet i föräldraskapet och öka föräldrars kunskaper om barns behov. Vi har olika tema varje gång. Frågor är alltid välkomna. Vi har utbildning i spädbarnsmassage och anordnar kurser efter behov.

 • Sjuka barn:

  Ni är välkomna att ringa till oss för rådgivning när ert barn är sjukt men tänk på att inte komma till oss med sjuka barn eller syskon.


  När BHV är stängt hänvisar vi till Sjukvårdsrådgivningen tel 1177.

 • Teamet:

  På BHV arbetar vi i team där det ingår BHV-sköterska, läkare och BHV-psykolog.

 • Samverkan:

  Vi har samarbete med Vårdcentral, barnmottagning, logoped, mödravård, förskolor, öppen verksamhet, skolhälsovård, sjukgymnast och dietist.

Hjärtligt välkomna!

Barnhälsovård

Kontakta oss

Vi är alltid tillgängliga på telefon. Om du pratar in ett meddelande så ringer vi upp under dagen.

Anna Frankell

Barnsjuksköterska

040-618 80 18

Agnetha Nylander

Barnsjuksköterska
040-618 80 37

Jennie Seeger

Barnsjuksköterska

040-618 80 37

Länkar

Sveakliniken I Svedala AB

Toftavägen 25

SVEDALA,  23335

Kontakta oss

Tel:040-618 80 00

E-post: sveakliniken@gmail.com

Öppettider

Vi tar emot förfrågningar och tidsbokningar via telefon mellan 08.00 - 17.00.
040-618 80 00

Helgöppet

Tidsbokad helgmottagning lördag, söndag samt helgdagar, för akuta besök.

Telefontid 10.00 - 11.00

(endast helger)

Öppettid 11.00 -13.45

Lista dig hos oss genom att fylla i formuläret eller via 1177.se