Fysioterapi, Naprapat & Arbetsterapi

Rehabmottagningen på Sveakliniken i Svedala

Vi som arbetar här är Camilla, Gunilla, Christofer och Mårten. Vi har flera års erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av primärvårdspatienter i alla åldrar. Du kan vända dig direkt till oss om du har besvär från rörelseapparaten. Mårten som är naprapat arbetar med rygg- och nackrelaterade besvär. Nu kan du när som helst själv boka tider till Mårten via 1177. Ingen remiss krävs för att komma till oss.

 • Besvär som vi bedömer och behandlar:

  • Smärta från leder och muskler
  • Idrottsskador
  • Rehabilitering vid neurologiska eller reumatiska sjukdomar
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Stress
  • Bäcken- och ryggsmärta vid graviditet
  • Förskrivning av FaR-recept
  • Torticollis och skallasymmetri
  • Motoriska bedömningar
  • Vid långvariga smärttillstånd arbetar vi i team med andra yrkeskategorier
 • Vid vissa diagnoser/symptom kan gruppverksamhet erbjudas:

  • Medicinsk yoga och gravidyoga
  • KOL/astma
  • Balansträning
  • Artrosskola
  • Må bra-grupp
 • Vi har utbildning inom:

  • OMT (ortopedisk manuell terapi)
  • FMT (funktionell manuell terapi)
  • McKenzie
  • Kinetic Control
  • MTT (Medicinsk Träningsterapi)
  • Akupunktur
  • Barn- och ungdomskompetens
  • KBT för sjukgymnast
  • Kinesiotejp

Öppettider

Måndag - torsdag 8.00 - 17.00

Fredag 8.00 - 14.30

Kontakta oss

Du når oss på vår telefontid mellan 

11.00 -12.00! 

Avbokningar går bra att lämna på vår telefonsvarare.

Telefon: 040-618 80 52

Arbetsterapin på Sveakliniken i Svedala

Efter en skada, operation eller sjukdom hjälper vi dig att klara av aktiviteter i din vardag så att du kan vara så självständig som du önskar. Du får hjälp med att hitta hjälpmedel och råd kring hur din närmaste omgivning kan anpassas efter dina behov. Vi ger också förebyggande stöd för att motverka ohälsa.

 • Följande behandling och rehab erbjuder vi:

  • Strategier, råd och träning för att bibehålla eller öka aktivitetsnivån.
  • Handrehabilitering till exempel efter en skada, operation eller överbelastning. Här ingår bedömning, information om skada, eventuell tillverkning eller utprovning av ortoser, genomgång av ergonomi samt träningsråd.
  • Förslag till anpassning av aktiviteter och miljö i bostad, på arbetsplats och vid fritidsaktiviteter. Har din arbetsplats inte företagshälsovård kan ett arbetsplatsbesök bli aktuellt.
  • Vissa hjälpmedel främst för kommunikation, drivaggregat till rullstol samt elrullstolar. För barn upp till 20 år kan även andra hjälpmedel bli aktuella. Behöver du andra hjälpmedel som rollator, badbräda med mera, kontakta kommunens arbetsterapeut/fysioterapeut i Svedala kommun.
  • Utredning vid arbetsrelaterade problem i samarbete med behandlande läkare.
  • Utredning vid kognitiv svikt till exempel minnessvårigheter, detta i samarbete med behandlande läkare.
  • Praktisk ergonomi riktat mot vardagsaktiviteter.
  • Funktionsbedömning vid ansökan om parkeringstillstånd efter initiativ av handläggare på kommunen.
 • För dig som ska göra en minnesutredning

  Har du fått sämre minne?
  Försämrat minne kan ha flera orsaker, till exempel vitaminbrist och stress. Svara på frågorna i testen nedan.

  1. Har du fått tilltagande minnessvårigheter?
  2. Har du fått svårare att läsa, räkna eller svårt för att uttrycka dig?
  3. Har du fått svårt att koncentrera dig?
  4. Har du fått svårt att hitta i din omgivning eller inomhus?
  5. Har du fått svårare att klara av praktiska sysslorna i hemmet, så som att laga mat, tvätta, koka kaffe eller hålla reda på dina mediciner?
  6. Har du fallit oftare än tidigare?
  7. Upplever du att din personlighet förändrats, t ex blir oftare arg eller svårt att ta nya initiativ?

  Om du svarat JA på 2 eller fler frågor kan du ha drabbats av minnesstörning.
  Då är du välkommen att höra av dig till minnesteamet på Sveakliniken i Svedala.

  Det är önskvärt att någon anhörig är med vid detta besök för att stötta om du har svårt att minnas kring din sjukdomshistoria.

Kontakta oss

Du kan söka direkt eller bli hänvisad av din läkare eller annan vårdpersonal. Besöket kostar 200 kr. Frikort gäller.

Avbokningar går bra att lämna på vår telefonsvarare.

Telefon: 040-618 80 48


Det är önskvärt att någon anhörig är med vid minnesutredning för att stötta om du har svårt att minnas kring din sjukdomshistoria.

Sveakliniken I Svedala AB

Toftavägen 25

SVEDALA,  23335

Kontakta oss

Tel:040-618 80 00

E-post: sveakliniken@gmail.com

Öppettider

Vi tar emot förfrågningar och tidsbokningar via telefon mellan 08.00 - 17.00.
040-618 80 00

Helgöppet

Tidsbokad helgmottagning lördag, söndag samt helgdagar, för akuta besök.

Telefontid 10.00 - 11.00

(endast helger)

Öppettid 11.00 -13.45

Lista dig hos oss genom att fylla i formuläret eller via 1177.se